Úvodní stránka » Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Smrkovice

Historie SDH Smrkovice

Sbor dobrovolných hasičů Smrkovice

Dne 9. srpna 1902 povolilo místodržitelství v Čechách založení Sboru dobrovolných hasičů ve Smrkovicích. V čele sboru stanul pan Václav Bečvář, který v té době zastával i funkci obecního starosty. Sbor čítal 17 členů včetně pětičleného výboru. V roce 1904 byl postaven malý objekt - tzv hasičské skladiště pro první vybavení. Obecní rada zakoupila první ruční stříkačku na podvozku,pro přemisťování koňským potahem. Bylo stanoveno vyjíždění k požárům do obcí vzdálených max. 6 km - tj. Semice, Putim, Maletice, Hradiště, Selibov, Nové Dvory, Písek.

V období 1. světové války zůstali ve sboru pouze 4 členové, ostatní byli povoláni ke službě ve zbrani. V roce 1947 byla zakoupena první motorová stříkačka od firmy Strtílek Vyské Mýto. Přepravována byla koňským potahem a později traktorem místního JZD. V roce 1973 byla v akci Z postavena členy sboru a občany Nová požární zbrojnice. Po sloučení obce s městem Písek, byl sbor vybaven požárním vozidlem Avia. V současné době má sbor 55 členů, z toho 4 ženy.

Aktuality SDH Smrkovice

Oslava založení SDH Smrkovice

Září 2013 - rekonstrukce hasičské zbrojnice dokončena!

V září 2013 byla dokončena rekonstrukce hasičské zbrojnice.Fasáda je opatřena bílou omyvatelnou barvou,sokl je nastříkán vodě odolným nástřikem.Celá budova je laděna do bílo červené barvy.Na rekonstrukci se podílelo město Písek a osadní výbor Smrkovice.

Foto - hasičská zbrojnice před rekonstrukcí

Hasičská zbrojnice Smrkovicepřed rekonstrukcí


1. 9. 2012 - 110 let hasičů Smrkovice

U této příležitosti se pořádají hasičské závody s doprovodným programem!


21. 1. 2012 - Zasedání valné hromady a výboru SDH Smrkovice

21. 1. 2012 v 15:00 hod. se uskutečnilo zasedání valné hromady a výboru SDH Smrkovice v klubovně hasičské zbrojnice. Na programu bylo vyhodnocení práce SDH v roce 2011, plán na rok 2012, volení starosty SDH, velitele zásahové jednotky SDH, diskuze, shrnutí schůze. Členové byli informováni o jubileích svých členů v r.2012. Bylo poděkováno p.Štérovi za dlouholetou a obětavou práci ve funkci starosty SDH Smrkovice.


Smrkovice

informace pro obyvatele obce Smrkovice u Písku

Základní údaje