Úvodní stránka » Zápisy ze schůzí

Zápisy ze schůzí osadního výboru Smrkovice

Zápisy schůzí jsou vždy vyvěšeny na vývěskách ve Smrkovicích po schůzích OsV.
(tyto schůze se konají zpravidla 1.pondělí v měsíci, viz seznam schůzí OsV)

Zápisy ze schůzí v roce 2021

Zápisy ze schůzí v roce 2016

Zápisy ze schůzí v roce 2015

Zápisy ze schůzí v roce 2014

Zápisy ze schůzí v roce 2013

Zápisy ze schůzí v roce 2012

Zápisy ze schůzí v roce 2011

* Odkazy směřují na oficiální dokumenty na portálu města Písek (www.mesto-pisek.cz)


Smrkovice

informace pro obyvatele obce Smrkovice u Písku

Základní údaje