Úvodní stránka » Aktuality » Úplná uzavírka silnice č. III/1402 18.05.2015-15.09.2015

Úplná uzavírka silnice č. III/1402 18.05.2015-15.09.2015 Smrkovice

Na základě rozhodnutí o povolení dojde k úplné uzavírce silnice č. III/1402 v Písku v úseku prostoru mostu ev. č. 1402-4 ve směru na Smrkovice, v km 1,820 – 1,840, v délce uzavírky 20 m, pro provádění stavebních a výkopových prací v souvislosti s opravou mostu na silnici v rámci stavby: „Most ev. č. 1402-4 Smrkovice.

Úplná uzavírka úseku silnice č. III/1402 se povoluje trvale bez přerušení na období od 18.05.2015 do 15.09.2015 včetně.

Stanovená objížďka:

Pro úplnou uzavírku silnice č. III/1402 v úseku prostoru mostu ev. č. 1402-4 pro jeho opravu, je nařízena objížďka pro veškerou dopravu, která bude vedena a značena od konce mostu po silnici č. III/1402 do Smrkovic s pokračováním objížďky po této silnici do Semic na křižovatku se silnicí č. I/20 a odtud po silnici č. I/20 směrem na Písek na křižovatku se silnicí č. II/140 s pokračováním objížďky po silnici č. III/1402 do Smrkovic k uzavřenému úseku před mostem a opačně s využitím mimoúrovňové křižovatky silnic č. I/20 a II/140 a okružní křižovatky v Nádražní ulici v Písku ve směru na České Budějovice.

Opatření ve vedení pravidelné linkové dopravy:

Úplnou uzavírkou dotčené části silnice dojde ke změnám ve vedení pravidelné linkové autobusové dopravy – městské autobusové dopravy Písek („MHD Písek“) linky č. 365305 Flekačky – Semice – Budovcova – Nádražní – Teplárna – Smrkovice, dopravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., podle opatření přijatých příslušným dopravním úřadem podle zvláštního zákona. Se souhlasem příslušného dopravního úřadu po dobu úplné uzavírky dotčeného úseku silnice č. III/1402 bude dočasně zrušena a nebude obsluhována autobusová zastávka „Teplárna“ na lince č. 365305, a to pro všechny spoje linky. Autobusové zastávky „Smrkovice,škola“ a „Smrkovice“ na trase linky č. 365305 budou obsluhovány spoji vedenými po objízdné trase  po silnici č. I/20 do Semic a odtud po silnici č. III/1402 do Smrkovic. Veřejnost bude o změnách ve vedení autobusové dopravy (MHD Písek) v uvedeném termínu dle příslušného dopravního opatření v dostatečném časovém předstihu informována (vylepením písemného oznámení, obsahujícím: dobu, pro kterou nebude zastávka obsluhována, nejbližší obsluhovanou zastávku, důvod, proč zastávka není obsluhována, kontakt na osobu, která oznámení vylepila a podpis (razítko), osoby, která oznámení vylepila) dopravcem v součinnosti se žadatelem o uzavírku a příslušným osadním výborem obce –Smrkovice

Soubory ke stažení:

>> ROZ 025 2015 UZAVÍRKA sil. III-1402 Smrkovice  pro opravu mostu, Auböck

  

Přidat komentář


Zvýrazněné položky jsou povinné.


Smrkovice

informace pro obyvatele obce Smrkovice u Písku

Základní údaje