Úvodní stránka » Trasa č. 2 Otavská

Trasa č. 2 - Otavská - 41 km

Písek - Čertova stezka - Zátaví - kestřany ( golfvé hřiště ) - Dobev - Brloh - Nedílná - Dubí Hora - Šamonice - Předotice - Křešice - Čížová - Plynová lávka přes řeku Otavu - (Topělec) - Písek

Popis trasy Otavská

Otavská trasa začíná po Čertově stezce proti  proudu řeky  Otavy až do Kestřan.Odtud pokračuje podél potoků a rybníků,jejíž vody napájejí Otavu nad Pískem.Dále prochází krajinou lesů a znovu se vrací do udolí řeky  Otavy pod Pískem. Tato středně náročná trasa je vhodná pro celodenní výlet.

Zajímavosti na cestě:

Kestřany

Komplex gotických tvrzí.

Tvrz Kestřany

* gotická tvrz je v současnosti na prodej - info zde

V obci se nachází v současnosti dvě tvrze - Horní tvrz a Dolní tvrz. Jedná se o raritu, dvě zachovalé tvrze v těsném sousedství. Další, třetí tvrz byla poblíž a byla stejně jako tyto tvrze původně chráněna vodním příkopem. O této tvrzi je nejméně zmínek. Není znám její půdorys ani přesná lokalita jejího umístění. Snad byla ve vsi nebo poblíž někde v okolí.

Dobev

Kostel  sv. Brikcí  - gotická stavba. Nejpozoruhodnější středověký kostel v jižních Čechách.

Kostel sv. Brikcí dobev

V Dobevi najdete jeden z nejpozoruhodnějších středověkých kostelů v jižních Čechách – Kostel sv. Brikcí . Byl vystavěn jako vlastnická kaple ke tvrzi, což byl ve své době již případ poměrně ojedinělý. Kostelík překvapuje ve venkovském prostředí náročností svého tvarosloví. Kněžiště je sklenuto křížově a paprsčitě vyžlabenými žebry, která se sbíhají ve dvou svornících. Na jednom je vytesán motiv rožmberské pětilisté růže, na druhém polopostava Krista. Loď je dnes pokrytá pozdně barokní ornamentální výmalbou. Původně gotická stavba z konce 14.stol. byla renovována v r.1881 J.A. Schwarzenberkem.

Přidat komentář


Zvýrazněné položky jsou povinné.


Smrkovice

informace pro obyvatele obce Smrkovice u Písku

Základní údaje